Тайлан

Үйл ажиллагааны тайлан

Үйл ажиллагааны тайлан

 • Хэвлэл мэдээллийн зөвлөлийн 2016-2017 оны үйл ажиллагааны тайлан: 

//resource4.sodonsolution.org/mediacouncil/File/2021/04/16/x86o47bjgny2i5sb/MCM Annual Report 2016-2017 MGL final.pdf

 

 • Хэвлэл мэдээллийн зөвлөлиййн 2015-2018 оны үйл ажиллагааны товч тайлан:

//resource4.sodonsolution.org/mediacouncil/File/2021/04/20/xl9z5amfcv6xiep6/MCM Annual Report 2015-2018.pdf

 

 • Хэвлэл мэдээллийн зөвлөлийн 2018 оны үйл ажиллагааны тайлан: 

//resource4.sodonsolution.org/mediacouncil/File/2020/02/20/nal1etib3jmdnzqt/MCM annual report 2018 MON.pdf

 

 • Хэвлэл мэдээллийн зөвлөлийн 2019 оны үйл ажиллагааны тайлан: 

//resource4.sodonsolution.org/mediacouncil/File/2020/08/28/rjzfcgpqpd2nh2z3/Тайлан 2019 ХМЗ.pdf

 

 • Хэвлэл мэдээллийн зөвлөлийн 2020 оны үйл ажиллагааны тайлан: 

//resource4.sodonsolution.org/mediacouncil/File/2021/08/23/wyz40t5jsyhjaafo/Tailan 2020 1.pdf

 

 • Хэвлэл мэдээллийн зөвлөлөөс боловсруулсан "Цахим орчинд хэвлэл мэдээллийн редакцын баримтлах бодлого":

//resource4.sodonsolution.org/mediacouncil/File/2020/09/21/6ocsgeg74lvbomwv/Цахим орчинд хэвлэл мэдээллийн редакцын баримтлах бодлого 2.pdf

 

 • Хэвлэл мэдээллийн зөвлөлөөс боловсруулсан "Сонгуулийг ёс зүйтэй сурвалжлах бодлогын баримт бичиг" гарын авлага: 

//resource4.sodonsolution.org/mediacouncil/File/2020/09/21/v60uviwb7xl522c1/Сонгуулийг ёс зүйтэй сурвалжлах нь.pdf

 

 • Хэвлэл мэдээллийн зөвлөлийн Удирдах зөвлөлийн 2019 оны гуравдугаар хурлын шийдвэрийн дагуу байгууллагын 2017-2018 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хөндлөнгийн аудит хийлгэсэн дүгнэлт:

//resource4.sodonsolution.org/mediacouncil/File/2020/12/28/gjow8cke6i3cgy09/2017 2018 оны аудитын дүгнэлт.pdf

 

 • Сүхбаатар дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтсээс ХМЗ-ийн 2015 оны 1 дүгээр сараас 2018 оны 12 дугаар сарыг дуусталх хугацааны санхүүгийн болон бусад холбогдох баримт материалуудад хийсэн шалгалтын дүн:

//resource4.sodonsolution.org/mediacouncil/File/2020/12/28/fqoyql7dhb0bjnej/Нийгмийн даатгалын шалгалтын дүн 2015-2018 он.pdf

 

 • Сэтгүүлчдийн аюулгүй байдлыг хангах эрх зүйн зохицуулалт, түүний хэрэгжилтийн мониторинг: 

//resource4.sodonsolution.org/mediacouncil/File/2021/01/25/v02syozco4zucrvp/Setguulchdiin_ayulgui_baidliig-hangah_erh_zuin_zohitsuulalt-Tailan_2019-MNG.pdf

 

 • "Цахим сайтууд дахь үзэн ядалтын үг хэллэг" контент анализын судалгаа: 

//resource4.sodonsolution.org/mediacouncil/File/2021/01/25/u289iidn0mjihuid/tsahim_saituud_dahi_uzen_yadaltiin_ug_helleg.pdf

 

 • "Сонгуулийн үеийн хэвлэл мэдээллийн эрх зүйн зохицуулалт ба ёс зүй" судалгааны тайлан:

//resource4.sodonsolution.org/mediacouncil/File/2021/02/16/camodbal3xtmtrzi/Songuuliin uyiin hewlel medeelliin erh zuin zohitsuulalt ba yos zui.pdf 

 

 • Хэвлэл мэдээллийн редактор, сэтгүүлчдэд зориулсан сургалтын гарын авлага:

//resource4.sodonsolution.org/mediacouncil/File/2021/08/09/zedz8dcc2y3znht3/MCM Handbook_Vaccine_2021.08.06 FINAL Edited.pdf

 

 • 2019-2020 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хөндлөнгийн аудит хийлгэсэн дүгнэлт: 

//resource4.sodonsolution.org/mediacouncil/File/2021/08/25/jij3q8v7xqutrsmf/Аудитын тайлан 2019-2020.pdf  

Бидэнд шинээр гомдол мэдүүлэх

ГОМДОЛ ГАРГАХ

Шийдвэрлэсэн гомдлын шийдвэр хайх

ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРҮҮД